Your cart is empty

You are not logged in

Contact:

+421 948 272 746
+421 948 030 656
info@mypaperbag.eu

Invoicing information:

Green Print s.r.o.
Hlisno 810
027 44 Tvrdosin
Slovakia

Business ID: 46587993
Tax ID: 2023482010
VAT NUMBER: SK2023482010

Bank account Tatra banka, a. s., number: 2928873107 / 1100, IBAN: SK22 1100 0000 0029 2887 3107 SWIFT: TATRSKBX

Production and warehouse:

Green Print s.r.o.
Oravicka 617 / 20
028 01 Trstena
Slovakia

Supervisory authority:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestska 71, P.O. Box B‐89, 011 79 Zilina 1 Slovakia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e‐mail: za@soi.sk
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie‐podnetov‐staznosti‐navrhov‐a‐ziadosti.soi
Submission of consumer supervision
www.spotrebitelskecentrum.sk/podanie
Alternative online dispute resolution: (RSO):
https://app.youstice.com/blox‐odr/generix/odr/sk/app2/_complaint_/cc/2156